Hot Potatoes

De onderstaande links zijn een drietal oefeningen die ik geconstrueerd heb door middel van het programma Hot Potatoes. De drie oefeningen zijn gemaakt in Jquiz, Jcross en Jcloze. De oefeningen zijn gemaakt voor een eerste klas havo/vwo. Qua niveau zitten ze dan na de voorjaarsvakantie. De ontkenning en het bijvoeglijk naamwoord is deels uitgelegd en ook vele onregelmatige werkwoorden hebben de leerlingen gehad en geleerd. De regelmatige werkwoorden op –er zijn behandeld. De leerlingen zouden woorden en chunks over de volgende onderwerpen moeten bezitten: jezelf voorstellen, familie, vrienden, het huis en de school.

 

Het bijvoeglijk naamwoord: http://uk3.hotpotatoes.net/ex/145080/OBAEZZNL.php

De présent van être: http://uk3.hotpotatoes.net/ex/145080/XPGEZYKE.php

Vocabulaire chapitre 3 : http://uk3.hotpotatoes.net/ex/145080/DSNWAOAM.php

'opdracht 9d'

Een leerling levert een stuk tekst in dat over Michiel de Ruyter gaat. Het volgende wordt ingeleverd:

 

In het voorjaar van 1632 (hij was toen 16 jaar), bij een zeegevecht met kapers in de Golf van Biskaje, werd hij gevangen genomen. Maar toen ze aan land gingen wist hij, met nog twee lotgenoten, te ontsnappen. Ze zijn toen helemaal lopend naar Vlissingen terug gegaan. Onderweg klopten ze bij huizen (in Frankrijk) aan om eten te vragen, want ze hadden geen geld. Het lot van de andere gevangenen, die niet konden ontsnappen, was galeislaaf.’

 

Het is aan mij als docent om te achterhalen in welke mate de tekst zelf geschreven is en wat letterlijk van het internet is afgehaald. Om dat te kunnen doen, neem ik een zin uit de tekst waarvan ik denk dat het niet in eigen woorden zou zijn geschreven. In dit geval neem ik bijvoorbeeld de zin: ‘Maar toen ze aan land gingen wist hij, met nog twee lotgenoten, te ontsnappen’. De zin kopieer en plak ik in de zoekbalk van google tussen twee aanhalingstekens.

De eerste vier sites, waar ik informatie vandaan kan halen, zijn:

 

1)      www.wikikids.nl/Michiel_de_Ruyter

2)      http://lessenvanlisa.nl/onewebmedia/Michiel%20de%20Ruyter%20(begrijpend%20lezen).pdf

3)      file:///C:/Users/Docent/Downloads/MichieldeRuyterTIJDLIJN.pdf

4)      https://prezi.com/n8mmu6qfukyb/michiel-de-ruyter/

 

De desbetreffende leerling heeft op deze sites gezocht naar tekst over Michiel de Ruyter. Vooral op de eerste twee sites heeft hij zinnen letterlijk gekopieerd en geplakt, met hier en daar een paar woorden zelf toegevoegd en/of uitgelegd. Hieronder volgen een paar voorbeelden. De dikgedrukte delen zijn letterlijk overgenomen.

 

1)      www.wikikids.nl/Michiel_de_Ruyter

 

Maar toen ze aan land gingen wist hij, met nog twee lotgenoten, te ontsnappen.

2)      http://lessenvanlisa.nl/onewebmedia/Michiel%20de%20Ruyter%20(begrijpend%20lezen).pdf

 

Maar toen ze aan land gingen wist hij, met nog twee lotgenoten, te ontsnappen.

 

De leerling heeft duidelijk gebruik gemaakt van het internet. Dat valt te zien aan de opbouw van zijn ‘eigen zinnen’ in vergelijking met de zinnen die op deze vier sites staan vermeld. Veel zinnen komen qua inhoud en woorden procentueel gezien hoog overeen.

 

Lees verder...

Spieken & ICT

Als leerlingen een boekverslag zouden moeten schrijven, bestaan er vele sites die leerlingen zouden kunnen raadplegen om te ‘spieken’. Zelf heb ik dat ook heel vaak gedaan voor het vak Nederlands. Er stonden samenvattingen op van boeken die ik aan het lezen was. Ik raadpleegde altijd een samenvatting op www.scholieren.com en maakte vervolgens zelf een samenvatting van het boek.

 

Natuurlijk zijn er leerlingen die het boek niet lezen en volledig afgaan op het boekverslag op een site als scholieren.com. Toch zijn er ook veel leerlingen die een boek wel lezen en puur voor de opmaak en een idee de samenvatting raadplegen op een site. Veel leerlingen willen de bevestiging krijgen (zoals ik) dat ze op de goede weg zitten met hun gedachten. Ook het scheiden van hoofd- en bijzaken kun je toetsen als je een andere goede samenvat

ting leest op een dergelijke site. Voor mij persoonlijk als leerling heeft het heel erg geholpen. Ik vond het erg lastig om hoofd- en bijzaken te scheiden in een verhaal en daardoor werd m’n samenvatting al erg gauw te lang. Op deze manier kon ik zelf ook een selectie maken van de zaken die ik in mijn samenvatting wilde vermelden.

 

Er zijn veel sites op het web die leerlingen kunnen gebruiken. Op www.boek-verslag.nl staat een selectie van erg veel sites waar leerlingen op zouden kunnen surfen om meer informatie en ideeën op te doen. Er zijn een paar sites, naast scholieren.com, die ik hieronder wil aanbevelen voor middelbare scholieren.

 

1.       http://leerlingen.com/huiswerk/

Een site voor leerlingen waar veel handige boekverslagen, werkstukken, spreekbeurten, samenvattingen en opdrachten  te vinden zijn. Het is een vrij overzichtelijke site met direct op de hoofdpagina een zoekbalk naar titels en auteurs. De leerlingen kunnen heel goed gebruikmaken van de site.

 

2.       http://www.zoekboekverslag.nl/

Deze website is alleen ontworpen voor het raadplegen van verschillende boekverslagen. Het is als het ware een zoekmachine die auteurs en titels kan opzoeken. De site kenmerkt zich door zijn eenvoud en is handig in gebruik. De boekverslagen zijn over het algemeen goed van niveau.

 

3.       http://uittreksel.startpagina.nl/

Op deze startpagina zijn er allemaal verschillende links te vinden die doorverwijzen naar boekverslagen, samenvattingen, uittreksels en nog veel meer zaken omtrent school. Het vervelende – of juist leerzame – aan deze startpagina is dat de leerlingen zelf op zoek moeten naar de juiste thema’s en sites op de startpagina. De startpagina verwijst namelijk door naar andere sites over boekverslagen etc. De leerling kan op deze manier zelf kijken waar het beste informatie te raadplegen valt. 

Lees verder...

E-mailcorrespondentie

Via het internet kunnen leerlingen ook in het ‘echt’ aan schrijfvaardigheid werken door middel van emailcontact te onderhouden met een leeftijdsgenoot uit het buitenland. Het is daarin erg van belang dat er voor beide partijen een leerdoel is. De leerlingen hier kunnen bijvoorbeeld met een land uit Scandinavië communiceren in het Frans. Dan is het leerdoel voor beiden Frans. Maar ook is denkbaar dat een Nederlandse klas met een Franse klas schrijft. Dan kunnen de Nederlandse leerlingen in het Frans schrijven en de Franse leerlingen in het Engels bijvoorbeeld. Voor de docent is het van belang goede en duidelijke afspraken te maken met de andere docent in het buitenland over bijvoorbeeld de data waarop de mails uitgewisseld moeten worden. Ook het maken een ‘noodplan’ (als er niet op tijd mails uitgewisseld worden) behoort aandacht te krijgen. Thema’s die de leerlingen zouden moeten behandelen moet op papier worden voorbereid.

 

Op de site www.epals.com heb ik gezocht naar twee collega’s in het buitenland die van waarde zouden kunnen zijn voor een schriftelijke uitwisseling voor mijn mentorklas havo 3. Hieronder twee voorbeelden van scholen:

 

·         Bozüyük Fen Lisesi (Turkije)  

 

Het Bozüyük Fen Lisesi is een hoog aangeschreven middelbare school in Turkije dat vergelijkbaar is met het vwo hier in Nederland. De docent in de introductie geeft aan dat de leerlingen in het Frans zouden willen/kunnen schrijven. Het doel is om leerlingen in de Franse taal te laten communiceren over onderwerpen die dichtbij hen staan. Voorbeelden zijn familie, vrienden, broertjes/zusjes, huisdieren, lievelingseten, lievelingsvakken etc. De leerlingen uit Turkije zijn als het goed is tussen de 14 en 16 jaar. Hun Frans is op die leeftijd vergelijkbaar met het Frans van onze derde klassen havo. Mijn keuze voor de schriftelijke uitwisseling zal dan ook vallen op havo 3 omdat de leerlingen qua kennis van de Franse taal een goede basis hebben om te communiceren over bepaalde onderwerpen in een vreemde taal.

 

·         Lycée Professionnel Arthur Rimbaud (Frankrijk)

 

Het Lycée Professionnel Arthur Rimbaud is een Franse middelbare school met leerlingen tussen de 15 en 17 jaar. Deze leerlingen zouden willen communiceren in het Engels. Dat kan. De Nederlandse leerlingen kunnen de Franse leerlingen in het Frans schrijven en zij in het Engels terug. Het Engels van een Fransman is doorgaans op die leeftijd van een iets minder goed niveau dan een Nederlandse leerling op die leeftijd. In deze situatie zou ik als leraar weer kiezen voor mijn havo 3 leerlingen omdat hun taalniveau meer is ontwikkeld. Het doel in deze kan ook zijn om dieper in te gaan bijvoorbeeld op onderwijsstructuur. De Franse onderwijsstructuur op de middelbare school ziet er heel anders uit dan de Nederlandse. Leerlingen zouden kunnen schrijven over hoe hun schooldag er bijvoorbeeld uitziet.

 

Verder kunnen leraren ook op de site www.etwinning.com contact leggen met andere leerkrachten over de wereld om te werken aan een schriftelijke uitwisseling. Het gaat hier om een Nederlandse site, speciaal voor docenten. De site is niet alleen een zoekplaats voor andere docenten op de wereld maar ook een plek om ideeën te droppen over opdrachten en/of inspiratie op te doen. Het gaat hier niet alleen om het schrijven voor bijvoorbeeld moderne vreemde talen. Ook vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en economie kunnen op deze site met scholen/klassen uit het buitenland over een bepaald thema en/of onderwerp samenwerken binnen een project. Dat maakt de site eigenlijk heel veelzijdig en bijzonder interessant. Ook erg handig is het raadplegen van de wereldwijde schoolkalender die op de site staat. Zo kan men in één oogopslag zien in welke landen vakanties beginnen en eindigen. Best nuttig. 

Analyse van schoolsites

http://www.almende-isala.nl/isala.aspx

Het Almende College, Locatie Isala te Silvolde:

Het Almende College, locatie Isala is de school waar ik zelf als leerling de havo heb doorlopen en in m’n laatste jaar van mijn lerarenopleiding als LIO stage heb gelopen. Ik ken de school dus goed van beide kanten en weet wat er zich in de school afspeelt. Hetgeen waar ik het meest nieuwsgierig naar ben is of de website duidelijk maakt waar de school voor staat en wat de visie is van het Almende College.

 

De site van deze school is in eerste instantie kleurrijk met links een aantal tabbladen aan onderwerpen. De onderwerpen lopen uiteen en geven weer keuzes uit sub onderwerpen, bijvoorbeeld onder het kopje ‘onze locatie’. Men krijgt snel door dat het ‘Isala’ een locatie is van een scholengemeenschap genaamd het Almende College. De naam ‘Isala’ staat linksboven de site en rechts de naam van het scholengemeenschap. In mijn ogen is dit zeer goed om te benadrukken, omdat dit een vorm van samenwerking suggereert met de andere locaties. Ook het feit dat het niet een school op zichzelf is, geeft en bezoeker van de site meer informatie.

 

Op de hoofdpagina is ook direct zichtbaar dat de school werkt met Magister. De speerpunten van de school ‘Technasium’ en ‘Cambridge ESOL’ staan als reclame rechts in een kader. Dit geeft aan dat de school extra zaken biedt buiten de reguliere traditionele vakken om. Hier wil school zich natuurlijk mee profileren en geeft ouders en leerlingen (in groep 7/8) een goed beeld ervan. In één oogopslag. Persoonlijk vind ik het ook zeer goed dat er in die lijn ook een tabblad aanwezig is voor leerlingen uit groep 8. Als de leerling erop klikt, staan er een aantal vragen die zouden kunnen leven bij de leerlingen. Deze vragen worden ook direct beantwoord, zodat de leerling meer te weten komt over deze school (eventueel voordat hij/zij naar een Open Dag gaat). De vragen gaan echt over zaken waar de leerlingen vraagtekens bij kunnen hebben, zoals: ‘wat wordt er gedaan tegen pesten?’, ‘wordt er rekening gehouden met dyslexie?’ en ‘tot hoe laat hebben brugklassen les?’.

 

Samenvattend is de website over het algemeen erg overzichtelijk en er is veel informatie te vinden voor zowel ouders, leerling en ook docenten. De school wil duidelijk zich ook profileren met buitenschoolse activiteiten en speciale certificaten die te behalen zijn naast het reguliere programma. De schoolsite probeert vooral duidelijk te maken waar zij voor staan onder het kopje ‘onze locatie’ en vervolgens ‘onze visie’. Het is even zoeken, dat wel. 

Lees verder...

Tien handige websites voor het vak Frans.

1.       www.tv5monde.org

Op deze website kunnen leerlingen verschillende simpele artikelen vinden over de actualiteit. We kunnen verschillende artikelen in de les doornemen, maar de docent kan er ook een opdracht aan koppelen. In mijn havo 3 klassen was elke leerling verplicht om de eerste 2 à 3 minuten van de les te vullen met een krantenartikel van deze site. De leerling vertelde er dan iets over en leverde bij de docent een tiental woorden op die hij opgezocht had uit het artikel. Op deze manier liet ik leerlingen ook in hun eigen tijd meer lezen over actuele zaken (waar dus meestal al wat voorkennis van aanwezig is).

2.       http://nl.france.fr/nl/tips/frankrijk-links

Dit is een erg leuke site waar leerlingen veel informatie vandaan kunnen halen op het gebied van de cultuur van Frankrijk. Dit is jammer genoeg wel een Nederlandstalige site, maar de kennis die er wordt gegeven is zeker interessant. Leerlingen kunnen deze site bijvoorbeeld raadplegen als ze voor een project (het presenteren van een bepaalde regio in Frankrijk) veel informatie moeten hebben.

3.        www.weginFrankrijk.nl

Hetzelfde als bij punt 2 geldt ook voor deze site.

4.       http://www.meteofrance.com/accueil

Een erg interessante site waar leerlingen in het Frans in aanraking komen met de topografie van Frankrijk, klimaat en het weer. Dit is ontzettend leuk voor de leerling omdat Frankrijk dan echt ‘leeft’. Voor de docent is het zeer van toepassing op het moment dat ‘het weer’ behandeld wordt in het boek van de tweede klas. De docent kan gedurende een week bijvoorbeeld kijken welke aspecten in het boek terugkomen op de site en op het Franse journaal en/of krant. Als eindopdracht zouden leerlingen de taak kunnen krijgen om een eigen weerkaart te maken met een eigen tekst erbij.

5.       http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/outils/p-7550-Traducteur-Alexandria.htm

De beste Franstalige ‘vertaler’ die ik ken. Zowel docent als leerling kan heel veel aan deze site hebben. De site geeft een erg uitvoerige beschrijving van het woord dat opgezocht is. Ook woorden in de ‘familie’ worden op een rijtje gezet.

6.       www.languageguide.org

Een site waar veel vocabulaire en grammatica te oefenen is voor de leerling.

7.       www.chansons-paroles.com

Een site waar leerlingen opzoek kunnen naar Franse liedje én de songteksten ervan. Hier kan de docent ook weer verschillende opdracht aan verbinden.

8.       www.connectigramme.com

Dit is een zeer gestructureerde Canadese website dat vooral is gebaseerd op de theorie van grammatica. Vooral voor bovenbouwleerlingen die nog steeds moeite hebben met de basisgrammatica en/of zich willen verdiepen, biedt deze site een hele goede manier.

9.       www.leconjugueur.com

Ongelooflijk goede site voor leerlingen die moeite hebben met het leren en vervoegen van werkwoorden. Leerlingen kunnen op de startpagina een werkwoord invullen en dit wordt dan voor de leerling vervoegd. Ook kan de leerling tips krijgen op de site hoe er het beste geleerd kan worden.

10.   www.françaisfacile.com

Een website waar allerlei onderwerpen aan bod komen om kennis bij te spijkeren. Van vocabulaire tot grammatica en van cultuur tot schrijfvaardigheidsoefeningen. Vooral voor de derde klassen en de bovenbouwklassen is het een handige site. De docent zou wel eerst voorwerk moeten doen, omdat de site niet erg gemakkelijk in elkaar zit. Als de docent leerlingen kan aangeven welke zaken gedaan moeten worden, kan het veel opleveren. 

Nuttige apps voor het vak Frans

 Hieronder vindt u een lijst met 10 nuttige apps die gebruikt zouden kunnen worden in het voortgezet onderwijs bij het vak Frans. 

1.       Verbuga

Een interessante en duidelijke app waarmee de leerling allerlei soorten regelmatige en onregelmatige werkwoorden kan trainen in alle tijden. De docent kan bijvoorbeeld in het begin van de brugklas dit leerlingen laten downloaden, zodat ze in hun ‘vrije minuten’ tijdens de les of thuis aan de slag kunnen met het herhalen en trainen van belangrijke werkwoorden op hun smartphone. Op de school waar ikzelf werkzaam ben, krijgen leerlingen werkwoordentoetsen in alle leerjaren in de onderbouw. De app is een erg handige en snelle manier om werkwoorden in verschillende tijden te trainen.

2.       Duolingo

Dit is een app waar je op een speelse manier (denk aan brugklasniveau) de leerlingen kunt laten kennismaken met de Franse taal.

3.       Wrts

Een app waarin leerlingen woorden en chunks kunnen laten overhoren. Er zitten al woordenlijsten in de app, maar ook bestaat er een mogelijkheid zelf woordenlijsten te maken. Veel van mijn eigen leerlingen gebruiken de app. De herhaling van woorden en chunks is enorm belangrijk (Kwakernaak, 2009).

4.       Storyrobe

Dit is een app waarmee leerlingen een verhaal in drie stappen kunnen maken. Erg simpel en zeer origineel. Vooral voor de leerling is dit een interessante app waarmee hij aan de slag kan met schrijfvaardigheid. Dit geldt overigens ook voor de app bij punt 6.

5.        Multi lang dictionary and translator

Een app die leerlingen in veel gevallen goed kunnen gebruiken als woordenboek. Niet altijd zit de docent in een klaslokaal met de juiste woordenboeken. Dan zou deze app een goede alternatief kunnen zijn.

6.       Stripdesigner

Een app waarmee leerlingen leuke stripverhalen kunnen maken in een moderne vreemde taal. Het verschil tussen de app bij nummer 4 en deze app is dat er hier ook een strip in betrokken is. Ontzettend leuke app voor veel creatieve leerlingen.

7.       Kloktijden – heel en half

In het Frans zijn de kloktijden echt anders dan in het Nederlands. Op deze applicatie (die overigens via het internet te vinden is) kunnen leerlingen oefeningen met de kloktijden in het Frans.

8.       Memory – affaires d’école

Veel docenten beginnen in de eerste weken, in de brugklas, met het toepassen van de Franse taal als voertaal. Vooral voor de schoolspullen is het handig direct toe te passen. De bovengenoemde applicatie is in het leven geroepen om de schoolspullen spelenderwijs te oefenen.

9.       ‘être, aller ou avoir’

De naam zegt het al. Het is een makkelijke app waar leerlingen op een receptieve manier de rijtjes herhalen van deze drie belangrijke onregelmatige werkwoorden. Leerlingen krijgen een persoonlijk voornaamwoord met een vervoeging te zien en het is aan hen om het onder het juiste hele werkwoord te plaatsen.

10.   iMovie

Dit is een app voor Apple en gaat om het maken van filmpjes of trailers, op een zeer gemakkelijke manier. Vooral voor het toetsen van spreekvaardigheid is dit een erg ludieke methode bij de moderne vreemde talen in de onderbouw. 

Nuttige sites voor het vak Frans

Hieronder maak in een selectie van websites die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het vak Frans. Per site vermeld ik wat er interessant is voor mij als vakdocent, voor mijn leerlingen en voor de vaksectie. 

 1.       http://wp.digischool.nl/frans/

Als vakdocent kun je op deze site leerlingen aan de slag zetten met erg veel (extra) oefeningen over bijvoorbeeld grammatica, Frankrijkkunde en de receptieve/productieve vaardigheden. De site is erg overzichtelijk opgebouwd met aan de linkerkant een grote inhoudsopgave. De opdrachten zijn echt op het niveau van een middelbare scholier.

Voor de leerling biedt deze site veel mogelijkheden. De leerling kan zich verder ontwikkelen (verrijken) op het gebied van literatuur/muziekgeschiedenis/Frankrijkkunde/vocabulaire. Ook kunnen leerlingen die moeite hebben bij bepaalde vaardigheden meer training en oefening krijgen in strategieën.

Deze site is bruikbaar voor de sectie Frans, omdat docenten hier verschillende opdrachten, per onderwerp, kunnen implementeren in hun les. Puur als extra verwerkingsopdracht of om oefening op maat te bieden (differentiatie).

2.       http://www.docentenplein.nl/vakken/frans

Op deze site kan de vakdocent vooral leerlingen aanspreken op de actualiteit door middel van krantenartikelen en/of nieuwsberichten. Dit is wel bestemd voor minimaal derde klassen, omdat het Frans van standaard hoger niveau. Het is een overzichtelijke site waar ook educatief materiaal te vinden is, buiten de leergang om dat de docent zelf al gebruikt.

Voor de leerling is deze site minder interessant in directe zin. Eigenlijk is het al te zien aan de naam van de site: docentenplein.

Voor de vaksectie Frans is het een site dat docenten kan aansporen om meer actualiteit te implementeren in de lessen. Ook goede en leuke literatuur (in de bovenbouw) kan hier op de site gevonden worden.

3.       http://www.cito.nl/

Op de site van de CITO kan de leraar heel veel informatie vinden over toetsing. Vooral de toetsing van verschillende vaardigheden vormt de basis van de site. Als docent gebruik ik al de luistertoetsen van de CITO in havo 3 om het niveau van mijn leerlingen te meten.

De leerling, in havo 3, zou bijvoorbeeld opzoek kunnen naar leesteksten van het eindexamen vmbo om zichzelf vaardiger te maken in de leesvaardigheid. Verder is de site niet direct zinvol voor leerlingen in de onderbouw.

De vaksectie Frans heeft erg veel aan de site. De site biedt goede toetsen en geeft inzicht in wat leerlingen aan het einde van de rit zouden moeten kunnen. Dit schooljaar zijn we als sectie ook voor het eerst begonnen met de nieuwe toetsen van de CITO in havo 3 af te nemen. 

Lees verder...

ICT en toetsing

Toetsen zouden technisch gezien moeiteloos op een beeldscherm met toetsenbord en muis gemaakt kunnen worden. Er zijn vele voordelen te noemen voor deze manier van toetsen. Alle voordelen monden uit op tijdswinst en meer statistiek voor de gever van de toets. Gemiddeldes kunnen makkelijker berekend worden, maar ook is sneller zichtbaar in welke onderdelen leerlingen de meeste fouten maken. Toch zijn er in Nederland anno 2015 niet veel scholen die hun toetsen digitaal afnemen.

 Zelf heb ik mogen werken als docent Frans op vier verschillende middelbare scholen in Nederland (Silvolde, Doetinchem, Raalte en Schagen). Op geen enkele school werd digitaal getoetst in de onderbouw. De leergangen bieden toetsen wel digitaal aan, maar de school loopt tegen organisatorische problemen. 

Lees verder...

ICT dat zinvol zou kunnen zijn voor het vak Frans in de onderbouw.

Persoonlijk ben ik van mening dat ICT een goed hulpmiddel kan zijn voor het vak Frans in de onderbouw. Door middel van bijvoorbeeld verschillende extra oefeningen binnen een elektronische leeromgeving van de leergang aan te bieden, kan de leerling zich verrijken op de gewenste vaardigheden. Op deze manier kan de docent door middel van ICT differentiatie toepassen in de les. Hierdoor kunnen leerlingen zich verrijken met nieuwe en/of extra kennis. 

Lees verder...